Distanciómetro láser Leica Disto D3a BT

Distanciómetro e inclinómetro con transferencia de datos por Bluetooth.
Distanciómetro láser Leica Disto D3a BT

Transferencia de datos por Bluetooth.

Distanciómetro láser Leica Disto D3a BT

Medición de distancias hasta 100 m.